Sfeerbeeld zwemmende baby

contactgegevens, locaties, prijzen en betalingsvoorwaarden | info de contact, adresses, prix et conditions de paiement

Wens je een individuele afspraak of meer inlichtingen| Voulez-vous un rendez-vous ou plus d'information

0486/ 27 65 53

Mocht ik niet bereikbaar zijn op het moment dat je belt, gelieve een boodschap achter te laten op de voicemail (met melding van telefoonnummer), dan bel ik je terug wanneer ik vrij ben. Laat je geen boodschap na dan zal ik ook niet terugbellen. | Laisser-moi un message et votre numéro de téléphone en cas d'absence et je vous rappelerai dès je suis libre. Si vous ne laissez pas de message, ni de numéro, je ne peux pas vous rapeller.

Wens je deel te nemen aan een lessenreeks of workshop of opleiding | Voulez-vous participer à un cours collectif, un atelier ou à un formation

dan kun je me ook mailen | vous pouvez aussi utiliser mon mail

els_soetaert@hotmail.com


praktijk bij Ronse:| près de Renaix

Rue de la Durenne 26, 7912 Saint-Sauveur


praktijk Dendermonde | près de Termonde

Brielstraat 36, Buggenhout (in Het Shambalah Welzijnscomplex)

www.shambalah.be


zwembad Atlantid (10 minuten van Ronse)


prijzen:

- Individuele therapie 'op het land' (IST/DBT) > 50 €/h

- Individuele therapie 'in het water' (IAT) > 60 €/h (badhuur inbegrepen)

- Cranio in water/ Watsu / Water Healing Dance > 60 €/h. (badhuur inbegrepen)

!!! Wanneer je bij verhindering de afspraak die we samen hebben vastgelegd niet tijdig afmeld (48h op voorhand) dan zal ik deze afspraak toch gedeeltelijk in rekening brengen (30€), aangezien deze afspraak niet meer tijdig door iemand anders kan ingevuld worden.


enkel in het Shambalah Welzijnscomplex:

- Babywatergewenning : voor het pakket van 3 introductielesjes (3 X half uur) -individuele begeleiding > 75 € (badhuur inbegrepen - 2 volw. + baby)

- Zwemles kleuters (4 j tot 7 j) - individuele begeleiding > 20€/half uurtje (badhuur inbegrepen)

- Zwemles volwassenen - individuele begeleiding > 25€/half uur (badhuur inbegrepen)

!!! Vanaf september 2016 zal ik bij aanvang van de lesjes een waarborg vragen (10 €) bovenop de vermelde prijs. Deze waarborg zal nadat er geen afmeldingen waren van lesjes aan het einde teruggegeven worden. Wordt er op de bots een afspraak niet nagegaan dan zal deze waarborg dienen om dit gaatje die ik niet meer kan invullen op te vangen. Eens de waarborg is opgebruikt dan zal ik opnieuw een waarborg van 10 € vragen.


voor de prijzen voor deelname aan de groepslessen en workshops zie de betreffende lessenreeks/workshop in de kalender | pour les prix des cours collectif, les ateliers ou les formations voir calendrier