Sfeerbeeld zwemmende baby

Groepslessen

Je wilt aan jezelf werken en je doet dat graag in de context van een groep (of vind dit net een uitdaging), dan zijn deze lessenreeksen een veilige en fijne omgeving om jezelf te ontplooien.

Deze zijn, na overleg, ook te combineren met individuele therapie en begeleiding.

WAT

de diverse lesreeksen zijn allen opgebouwd rond het thema STRESS- en TRAUMA release, waarbij zelfregulatie een grote rol speelt. En daarbij hoort ademwerk, gezonde grenszetting, gronding en centrering, gezonde zelfliefde, ... Lichaams- en ervaringsgerichte oefeningen, gewaarzijnsontwikkeling, zelfexpressie, dans, meditatie (in beweging), deelrondes, ... zijn enkele vormen die ik inzet tijdens deze lesreeksen. Ik geef in elk van deze reeksen ook achtergrondinformatie en psycho-educatie passend bij het onderwerp. In deze lesreeksen komen aspecten aan bod die ik eveneens inbreng in de individuele therapie/begeleiding.

Klik op de naam van de reeks voor meer info.


WENS JE MEE TE DOEN of meer inlichtingen

gelieve me telefonisch te contacteren op 0486/ 27 65 53

voor louter inschrijven kan je ook e-mailen naar els_soetaert@hotmail.com